Presentació de l’equip rectoral

Daniel Crespo Artiaga

Catedràtic d’Universitat del Departament de Física. La meva àrea de recerca és l’estudi de l’estabilitat físico-química dels materials metàl·lics amorfs (http://mie.esab.upc.es/mmn/personal/crespo.php). Sotsdirector de recerca de l’EETAC (2001-2002), sotsdirector del Departament de Física Aplicada (2005-2007) i coordinador del programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Aeroespacial (2006-2010). Director del Departament de Física Aplicada (2011-2015). Director del Departament de Física de la UPC (2016-2019). Entre 2019 i 2021 vaig ser el president de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UPC.
www.danicrespo.cat


Ana B. Cortinas

SECRETÀRIA GENERAL

Personal d’Administració i Serveis a la UPC des de l’any 1994. Graduada en Administració i Direcció d’Empreses i diplomada en Ciències Empresarials. Cap d’administració del Departament d’Organització d’Empreses (2001-2014). Cap de la unitat de suport a Departaments i Instituts de la UTG de l’àmbit d’Enginyeria Industrial de Barcelona i administradora del Dpt. d’Enginyeria Química (2014-2015), Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (2014-2016), Dpt. d’Organització d’Empreses i Dpt. d’Estadística i Investigació Operativa des del 2014 fins l’actualitat.


Miquel Soriano Ibáñez

VICERECTOR DE POLÍTICA DE PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR

Catedràtic d’Universitat del Departament d’Enginyeria Telemàtica i vinculat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona. Va ser sotsdirector de relacions amb empreses de l’ETSETB del 2000 al 2006, director de departament del 2006 al 2012, vicerector de PDI del desembre del 2013 a desembre del 2017 i del març de 2018 a octubre de 2020. Membre del grup de recerca consolidat ISG (Information Security Group). La seva activitat investigadora se centra en la ciberseguretat.
https://futur.upc.edu/MiguelSorianoibanez


Montserrat Pardàs Feliu

VICERECTORA DE POLÍTICA ACADÈMICA

Catedràtica del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona. Cap d’estudis i coordinadora del programa de doctorat del departament de TSC del 2000 al 2003, secretària de departament del 2010 al 2013 i Sotsdirectora de Planificació i Qualitat a l’ETSETB del 2013 al 2019. És membre del centre de recerca IDEAI-UPC (Intelligent Data Science and Artificial Intelligence), i treballa en processament d’imatge i visió per computador, actualment en l’àrea de Deep Learning
https://imatge.upc.edu/web/people/montse-pardas 


Climent Molins Borrell

VICERECTOR DE TRANSFERÈNCIA, INNOVACIÓ I EMPRENEDORIA

Catedràtic del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona, on ha estat Secretari Acadèmic i Sotsdirector (2007-2020). És Coordinador de la Secció de Tecnologia d’Estructures, Materials i Construcció des de 2016. Membre del grup de recerca consolidat ATEM (Anàlisi i Tecnologia d’Estructures i materials), del qual és responsable. Ha fet recerca en l’àmbit de l’avaluació, experimentació i monitorització d’estructures de construccions històriques i de revestiment de túnels. Actualment la fa en el camp de les plataformes flotants per aerogeneradors marins. És autor de diverses patents d’invenció.
https://futur.upc.edu/ClimentMolinsBorrell


Lourdes Reig Puig

VICERECTORA DE POLÍTICA INTERNACIONAL

Professora Titular del Departament d’Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia, impartint docència a l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i Biosistemes (EEABB), de la qual ha ocupat diverses sotsdireccions des de 2005 a 2011 i n’ha estat directora de 2011 a 2015. Vicerectora de Relacions Internacionals de 2015 a 2017. Actualment és directora de la Xarxa Marítima d’I’D+I de Catalunya (BlueNetCat). Pel que fa a la recerca, forma part del grup de recerca consolidat Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA), i la seva activitat se centra en la millora del rendiment productiu de l’aqüicultura i el seu posicionament social com a sector.
https://futur.upc.edu/LourdesReigPuig


Jordi Ros Ballesteros

VICERECTOR D’ARQUITECTURA, INFRAESTRUCTURES I TERRITORI

Arquitecte i  Professor Titular del Departament de Projectes Arquitectònics (DPA) a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), en la que imparteix docència com a coordinador del Taller Arquitectura i Tecnologia, i presideix  tribunal del Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB). Ha estat Sotsdirector de l’ETSAB en diverses ocasions i  àrees,  i posteriorment Director,  de 2013 a 2017. Membre fundador i President del Consell d’Escoles d’Arquitectura de Catalunya (CEARQCAT),  de  2014 a 2017. En l’apartat de la recerca forma part del grup Arquitectura, Indústria i Energia (AR.I.EN) que concentra la seva activitat  en quatre àmbits de treball: Arquitectura i Enginyeria, Arquitectura i Indústria, Obra arquitectònica i Raó social de la tècnica.
https://futur.upc.edu/AR.I.EN


Núria Pla Garcia

VICERECTORA DE QUALITAT I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Professora Titular de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial del departament de Ciències de la Computació. Cap d’estudis des del 2002 al 2007 i sotsdirectora de Planificació Acadèmica del 2013 al 2017, a l’ETSEIB. En l’àmbit de recerca, forma part del grup de recerca consolidat Grup d’Informàtica a l’Enginyeria (GIE). La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de triangulacions de Delaunay, diagrames de Voronoi i representacions esquelètiques (medial axis), així com les seves aplicacions a diferents camps, darrerament a la detecció d’Outliers espaials.


Àlvar Vinacua Pla

VICERECTOR D’ESTRATÈGIA DIGITAL

Professor Titular del Departament de Ciències de la Computació/Facultat d’Informàtica de Barcelona. Conseller Delegat de UPCnet entre 2014 i 2018. Membre del grup ViRVIG, la seva recerca se centra en el processament de geometria i les seves aplicacions.
https://www.virvig.cat, https://futur.upc.edu/AlvaroVinacuaPla


Fatiha Nejjari Akhi-elarab

VICERECTORA DE DOCÈNCIA I ESTUDIANTAT

Professora Agregada del Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Membre del grup de recerca Sistemes Avançats de Control (SAC) que pertany al Centre Específic de Recerca (CER) en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic (CS2AC-UPC). La seva activitat investigadora se centra en els sistemes avançats de control i la diagnosi i el control tolerant a fallades de sistemes i processos industrials. 
https://futur.upc.edu/FatihaNejjariAkhielarab


Jordi Llorca Piqué

VICERECTOR DE RECERCA

Catedràtic del Departament d’Enginyeria Química a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE). Director de l’Institut de Tècniques Energètiques entre 2011 i 2014, Director del Centre de Recerca en Nanoenginyeria entre 2014 i 2016 i Director del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona entre 2016 i 2021. Membre del grup de recerca consolidat NEMEN (nanoenginyeria de materials aplicats a l’energia), del qual és responsable. La seva activitat investigadora se centra en el desenvolupament de catalitzadors i fotocatalitzadors en el camp de l’energia i el medi ambient. El seu índex h és 56. Ha estat guardonat amb el premi ICREA Academia i és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans

http://futur.upc.edu/JordiLlorcaPique


Josefina Antonijuan Rull

VICERECTORA DE RESPONSABILITAT SOCIAL I IGUALTAT

Professora Titular del Departament de Matemàtiques a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú.  Ha impartit també docència a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels i a la Facultat  d’Informàtica de Barcelona. En l’àmbit de recerca, forma part del grup de recerca  multidisciplinar Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI).

Jordi Cortadella Fortuny

Catedràtic del Departament de Ciències de la Computació, del que va ser director entre 2013 i 2017. Professor de la Facultat d’Informàtica de Barcelona i de la Facultat de Matemàtiques i Estadística. Coordinador del Grau en Ciència i Enginyeria de Dades. Membre de l’Academia Europaea i Fellow de l’IEEE. La seva recerca se centra en l’algorísmia, el disseny de circuits nanoelèctronics i els sistemes concurrents.
https://www.cs.upc.edu/~jordicf/