Política Internacional

[Descarrega’t el programa complet aquí]

La finalitat del Vicerectorat de Política Internacional de la UPC serà definir i implementar una estratègia que permeti mantenir i millorar l’actual nivell d’internacionalització de la UPC des d’una visió integral i inclusiva. Una estratègia que, definida de forma compartida i oberta, abasti tots els col·lectius i missions de la Universitat i aprofiti de forma eficient la transició digital

Però la internacionalització de la UPC no pot escapar del complex escenari actual: la crisi climàtica, la transició digital i el seu paper disruptiu en l’educació i el mercat laboral, els grans canvis polítics, l’erosió del debat públic i la desinformació, i el creixement de les desigualtats socials. Com a element afegit, la pandèmia ha accelerat molts dels reptes anteriors, però també constitueix un motor i oportunitat per preparar millor el futur. Per seguir jugant un paper clau en la situació actual, des de la docència, la recerca i la transferència, la innovació i la cultura, fent servei a la societat i sent motor de canvi social, necessitem la internacionalització de la institució, de la comunitat que la compon, de les seves missions i dels processos implicats. 

La comprensió del concepte internacional ens explica el perquè. És un concepte que implica obertura, mirar enfora, més enllà, treballar en xarxa, establir ponts i comprendre (o fins i tot acceptar sense comprendre) diferents mirades del món i diferents punts de vista; ens parla d’empatia i de tolerància, de col·laboració. Volem una UPC present i connectada al món, que sàpiga explicar-se fora de les nostres parets i sàpiga aprofitar el que hi ha més enllà. Volem fer del món el nostre campus per contribuir-hi i per créixer. 

El primer pas serà actualitzar el pla d’internacionalització de la UPC, a partir del pla 2017-2021, aprovat sota el mandat del rector Fossas. Cal aprofitar l’oportunitat de fer en poc temps la transició cap a una col·laboració virtual, que altrament hauria costat anys, per definir una estratègia compartida i coneguda per tota la comunitat.  

Avui, la internacionalització de la UPC passa pel seu rol de lideratge en la construcció del nou marc de les universitats europees a través de la presència a Unite!, una aliança des de la qual la UPC està contribuint a dissenyar el futur de l’educació superior a Europa. El suport a Unite!, des de tots els nivells de la UPC i amb la plena implicació de la comunitat, serà un element prioritari en aquesta proposta.  

La reputació de la UPC en l’escena internacional implica ser presents al món, tenir cura de la seva marca com a segell sòlid i reconegut, i col·laborar en xarxes internacionalment. Cal, per una part, fer un seguiment proactiu de l’impacte i posició de la UPC en els rànquings internacionals, com a element de presa de decisions per a futurs estudiants i partners i, per tant, com una via per captar i retenir talent. Cal també mantenir els contactes internacionals, bé a través de les xarxes, bé aprofitant la vinculació que es crea amb persones que han passat per la UPC com a doctorands. Proposem establir una xarxa d’Alumni internacionals que puguin actuar com a ambaixadors. Cal garantir la presència en els entorns de decisió internacionals a través de la pertinença a les xarxes, cercant l’equilibri entre inversió de recursos i retorn; per això plantegem definir un mapa de xarxes per definir el rol que tenim en cadascuna i exercir-hi una presència activa, si és possible ocupant posicions de lideratge.  Internament, assumint i celebrant que la UPC és una universitat on conviuen diverses personalitats i estils de treball, considerem necessari promoure i donar suport a la definició de plans d’internacionalització per a les unitats que així ho desitgin, de manera que responguin a les seves característiques i aspiracions, a l’hora que contribueixin a alimentar la imatge institucional de la UPC. 

La internacionalització requereix, avui més que mai, desenvolupar un model híbrid de mobilitat (blended model) que combini els espais físics i els virtuals. Això ens dona la possibilitat de dissenyar una mobilitat per a tothom, més equitativa i inclusiva, eliminant possibles barreres lligades al país d’origen, la situació econòmica, el gènere o les circumstàncies familiars, i que sigui un element transformador individualment i col·lectiva. Sota aquest model de mobilitat híbrida, volem promoure la mobilitat de tots els col·lectius de la comunitat UPC, per atendre la diversitat de la comunitat en totes les seves dimensions. Pot ser especialment interessant per al PAS en aquells llocs de treball que no són compatibles amb una mobilitat física. Per promoure la internacionalització de l’estudiantat, caldrà definir criteris de mobilitat virtual per a la docència que, en combinació amb la mobilitat física, permetin recorreguts més flexibles (flexible pathways) i facilitin els processos i el reconeixement. Les eines de reconeixement del llenguatge natural ens poden proporcionar, en un futur no tan llunyà, eines de traducció simultània automàtica que obrin la porta a cursar assignatures en qualsevol universitat del món. En docència és el moment de potenciar activitats COIL (Collaborative Online International Learning) com a model d’experiència virtual compartida, amb beneficis per a l’estudiantat i el professorat, inserit dins el currículum formal. Caldrà estructurar un mapa internacional de títols i propostes COIL de la UPC (grau i màster) d’acord amb el seu potencial i interès per a la internacionalització. Dedicarem especial atenció a les dobles titulacions internacionals, que constitueixen un tret diferencial de l’estratègia internacional de la UPC i una via per retenir el talent propi, que d’altra manera pot marxar a altres universitats. El suport i acollida a les persones que accedeixen a la UPC en una mobilitat incoming serà també un element essencial per construir reputació i per internacionalitzar la nostra comunitat. 

La recerca és l’activitat que està més internacionalitzada; per tant, ha de servir com a motor per a altres elements d’internacionalització. Definir un relat que posi en valor les fortaleses en recerca de la UPC com una via per millorar les relacions dins l’European Research Area, i per incrementar la col·laboració amb grups de recerca internacionals, pot alimentar les altres missions de la universitat. El suport al doctorat és una eina bàsica per atraure talent. Cal promoure l’atracció dels nostres programes de doctorat internacionals amb especial èmfasi als doctorats internacionals en cotutela, que ens permeten retenir el talent, millorar la seva acollida a través de welcome packs específics segons el programa i facilitar les gestions administratives als candidats i candidates que ens arribin

Les accions assenyalades requereixen analitzar i millorar les eines de gestió específiques per a la internacionalització que aportin flexibilitat i dinamisme. Les relacions internacionals són relacions de confiança en molts casos; per tant, cal establir processos en què s’assumeixi la confiança mútua entre institucions afins per tal de facilitar la mobilitat i la col·laboració. 

Propostes:

 • Renovar el pla d’internacionalització de la UPC amb participació de la comunitat.
 • Donar suport a Unite! des de tot els nivells de la UPC com a element prioritari. 
 • Mantenir un seguiment proactiu de l’impacte i posició de la UPC en els rànquings internacionals.
 • Establir una xarxa d’Alumni internacionals que puguin actuar com a ambaixadors UPC.
 • Projectar un mapa de xarxes per definir el rol que tenim en cadascuna i exercir-hi una presència activa, si és possible ocupant posicions de lideratge.
 • Donar suport a la definició de plans d’internacionalització per a les unitats que així ho desitgin.
 • Desenvolupar un model híbrid de mobilitat (blended model) que combini els espais físics i els virtuals.
 • Promoure la mobilitat de tots els col·lectius de la comunitat UPC.
 • Definir criteris de mobilitat virtual per a la docència que, en combinació amb la mobilitat física, permetin recorreguts més flexibles (flexible pathways) i facilitin els processos i el reconeixement.
 • Potenciar activitats COIL (Collaborative Online International Learning) com a model d’experiència virtual compartida.
 • Dissenyar un mapa internacional de títols i propostes COIL de la UPC (grau i màster) que doni especial atenció a les dobles titulacions internacionals.
 • Millorar el suport i acollida a les persones de mobilitat incoming.
 • Definir un relat que posi en valor les fortaleses en recerca de la UPC com a eina de promoció internacional.
 • Promoure l’atracció dels nostres programes de doctorat internacionals, amb èmfasi en els doctorats en cotutela, millorar la seva acollida a través de welcome packs específics segons el programa i facilitar les gestions administratives als candidats i candidates que ens arribin.
 • Analitzar i millorar les eines de gestió específiques per a la internacionalització.