Transferència, Innovació i Emprenedoria

[Descarrega’t el programa complet aquí]

La transferència del coneixement és, juntament amb la docència i la recerca, una de les tres missions fonamentals de la universitat.

La UPC ha de ser un motor per a la millora de la competitivitat de les empreses, especialment a través de la innovació i del desenvolupament de tecnologia.

Històricament, la UPC s’ha distingit en la creació d’instruments facilitadors de la transferència del coneixement i la valorització de resultats de la recerca i l’emprenedoria, com són el CTT, la unitat de valorització i els espais Emprèn. Volem que la UPC se segueixi distingint per la creació i l’impuls d’aquests instruments.

Durant els darrers anys, s’han estancat els ingressos per recerca, amb una tendència a la baixa dels ingressos per transferència de tecnologia, parcialment compensada per l’augment dels projectes. També ha baixat el nombre de convenis nous. 

Cal donar un nou impuls als canals habituals de transferència de coneixement, com són la consultoria a empreses, la recerca col·laborativa amb participació de grups de recerca i empreses, la recerca i el desenvolupament per contracte amb una empresa, les llicències de patents, la creació d’empreses emergents (spin-off), la formació bàsica i la formació continuada, les conferències, les publicacions i la participació en xarxes i comitès. 

Per fer-ho, les LÍNIES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIRES seran:

  1. Explotar l’avantatge de la territorialitat de la UPC per a la transferència i la innovació, en oferir proximitat al sector empresarial.
  2. Millorar la identificació de tendències i l’orientació de l’activitat cap a les novetats internacionals, els grans reptes estratègics en aquest moment, que són la transició energètica (inclosa la mitigació del canvi climàtic), l’agro-tech, la indústria 4.0 i les tecnologies de la salut, per citar-ne els més importants. Per altra banda, les innovacions necessiten, cada vegada més, equips multidisciplinaris amb la col·laboració entre diferents grups de recerca.
  3. Incentivar vocacions cap a l’emprenedoria i la innovació. Connectar-les als reptes i al teixit empresarial. 
  4. Fomentar i formar els investigadors i les investigadores en la cultura d’orientació al mercat dels resultats de la recerca.
  5. Enfortir les capacitats tecnològiques dels grups de recerca de la UPC i, especialment, el seu enfocament a la transferència de tecnologia.
  6. Dissenyar un sistema de recollida de la demanda de tecnologia per part de les empreses amb un accés fàcil per a proposar temes del seu interès, que permetria la trobada dels investigadors amb les empreses, a través del CIT UPC.
  7. Millorar els recursos per a la coordinació d’activitats empresarials i donar resposta a la seva demanda creixent. Aquesta és una activitat crítica per a la transferència i no ha de convertir-se en un coll d’ampolla.
  8. Fer evident, entre els grups de recerca de la UPC, que els overheads generats per la transferència de tecnologia tenen un retorn en forma de suport a la seva activitat, de forma directa i de forma indirecta, com el foment de la transferència i la innovació. 

Reforçar la unitat de serveis per a la gestió de la innovació i l’emprenedoria, per tal de permetre l’augment d’aquestes activitats tan importants en la transferència i donar un nou impuls a la creació d’empreses emergents (spin-offs) i a la protecció i l’explotació de l’activitat inventiva.