Decàleg Polítiques PAS

  1. Convocarem durant els propers 4 anys les places de personal necessàries per cobrir les jubilacions i 35 places de nova creació anuals per revertir les retallades.
  2. Dissenyarem i implementarem processos de treball que impliquin el PAS en totes les fases dels projectes, per tal que hi puguin aportar la seva visió i coneixement des del principi.
  3. Incrementarem els recursos per a la formació, invertint en una oferta revisada i optimitzada, genèrica i específica.
  4. Revisarem i impulsarem els projectes presentats pel NEXUS 24 Experience.
  5. Consolidarem i regularem el teletreball i dotarem el PAS amb les eines i recursos que requereixi per a desenvolupar-lo.
  6. Revisarem la gestió de les eines de tiquets per a la comunicació per aproximar les persones i evitar informació redundant.
  7. Revisarem les funcions dels consells de les UTG per a fer-los més operatius i convertir-los en una eina útil per a la millora contínua dels serveis.
  8. Dotarem i assignarem, amb criteris objectius, el personal que dona suport als departaments i instituts, per reforçar el suport a la direcció i la relació entre el PDI de les unitats i la UTG corresponent.
  9. Estudiarem la implantació d’un sistema de carrera horitzontal, lligada a avaluacions intermèdies, que permeti l’increment salarial sense canvi de categoria.
  10. Tornarem a dotar consergeries i serveis de manteniment del personal necessari per a garantir la qualitat del servei.